Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 239  pokazuj  pozycji

ZP/CZD/052/23 Dostawa produktów leczniczych: NITISINONUM, RANIBIZUMABUM ORAZ IMMUNOGLOBULINY stosowanych w ramach programów lekowych - 6 pakietów ZP/CZD/052/23 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6 2023-05-30 15:25
ZP/CZD/051/23 Dostawa płynów infuzyjnych - 15 pakietów ZP/CZD/051/23 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 2023-05-30 11:38
ZP/CZD/032/23 Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych - 18 pakietów ZP/CZD/032/23 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 2023-05-29 15:26
ZP/CZD/058/23 DOSTAWA PRODUKTU LECZNICZEGO SIROLIMUS 1 mg/ml (Rapamune lub równoważny) stosowanego w ramach niekomercyjnego badania klinicznego BraimTOR ZP/CZD/058/23 Postępowanie unijne Części: 1 2023-05-26 11:24
Dostawa produktu leczniczego Sirolimus 1mg/ml (Rapamune lub równoważny) oraz surowców farmaceutycznych stosowanych w ramach niekomercyjnego badania klinicznego ViRap – 3 pakiety ZP/CZD/059/23 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3 2023-05-25 13:51
ZP/CZD/063/23 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii –13 pakietów ZP/CZD/063/23 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 2023-05-25 13:50
ZP/CZD/054/23 Dostawa odczynników (laboratoryjnych) diagnostycznych, testów, podłoży mikrobiologicznych i materiałów zużywalnych dedykowanych do aparatu BD Bactec FX oraz BD Phoenix – 2 pakiety ZP/CZD/054/23 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2023-05-25 13:21
Dostawa pomp insulinowych - 3 pakiety ZP/CZD/034/23 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3 2023-05-24 15:22
ZP/CZD/022/23 Dostawa odczynników diagnostycznych specjalistycznych - 15 pakietów ZP/CZD/022/23 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 2023-05-24 15:00
ZP/CZD/040/23 Dostawa strzykawek niecentrycznych do żywienia dojelitowego 60 ml ZP/CZD/040/23 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-05-24 11:35
ZP/CZD/023/23 DOSTAWA CEWNIKÓW DO NACZYŃ CENTRALNYCH – 4 pakiety ZP/CZD/023/23 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4 2023-05-19 11:56
ZP/CZD/047/23 Dostawa odczynników firmy Archer i Magtivio B.V. lub równoważne. ZP/CZD/047/23 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-05-19 11:30
Dostawa preparatów do żywienia doustnego i enteralnego - 2 pakiety ZP/CZD/036/23 Postępowanie unijne Części: 1, 2 2023-05-17 13:56
ZP/CZD/026/23 DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I ŻYWNOŚCI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO KUPOWANE W RAMACH IMPORTU DOCELOWEGO ORAZ WYROBY MEDYCZNE – 20 pakietów ZP/CZD/026/23 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 2023-05-17 11:23
ZP/CZD/042/23 Dostawa sprzętu specjalistycznego do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych w obrębie mózgu – 2 pakiety ZP/CZD/042/23 Postępowanie unijne Części: 1, 2 2023-05-16 11:34
ZP/CZD/049/23 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji, papieru toaletowego i ręczników papierowych – 2 pakiety. ZP/CZD/049/23 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2023-05-15 10:48
ZP/CZD/045/23 Dostawa worków foliowych i wyrobów z folii. ZP/CZD/045/23 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-05-15 10:33
ZP/CZD/048/23 DOSTAWA PRZECIWCIAŁ I ODCZYNNIKÓW DO CYTOMETRII FIRMY BECTON DICKINSON I BIOLEGEND LUB RÓWNOWAŻNE – 2 pakiety ZP/CZD/048/23 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2023-05-15 09:23
ZP/CZD/043/23 Dostawa odczynników i szkiełek produkcji firmy Agilent Technologies do mikromacierzy firmy Roche Diagnostics GMBH oraz innych odczynników produkcji firmy Agilent Technologies, Dako i Zeta Corp lub równoważne - 3 pakiety. ZP/CZD/043/23 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2023-05-12 12:59
ZP/CZD/038/23 Dostawa produktu leczniczego Glyceroli phenylbutyras ZP/CZD/038/23 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-05-08 15:29
ZP/CZD/176/22 Dostawa preparatów do dezynfekcji skóry, błon śluzowych, narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego i powierzchni - 8 pakietów ZP/CZD/176/22 Postępowanie unijne Części: 4 2023-05-08 14:28
ZP/CZD/027/23 Dostawa nusinersenum oraz kwasu kargluminowego - 2 pakiety ZP/CZD/027/23 Postępowanie unijne Części: 1, 2 2023-05-08 13:16
ZP/CZD/018/23 Usługa utrzymania czystości i wykonywania zabiegów sanitarnych w pomieszczeniach szpitalnych, transportu wewnątrzszpitalnego, usługa gospodarcza oraz inne czynności pomocnicze wykonywane na rzecz pacjentów w pomieszczeniach należących do IPCZD. ZP/CZD/018/23 Postępowanie unijne Części: 1 2023-04-28 14:39
ZP/CZD/035/23 Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora umożliwiającego oznaczanie metodą automatyczną chemiluminescencyjną stężenia wymienionych analitów ZP/CZD/035/23 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-04-24 10:35
ZP/CZD/019/23 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii - 18 pakietów ZP/CZD/19/23 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 2023-04-20 14:34

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa