Zakończone postępowania

Pozycje 1-20 z 20  pokazuj  pozycji

ZP/CZD/0179/18 Dostawa żelu do endoskopowego ostrzykiwania ujść moczowodowych i igieł do ostrzyknięć Postępowanie PZP Dostawa żelu do endoskopowego ostrzykiwania ujść moczowodowych i igieł do ostrzyknięć 2018-11-27 10:30 --
ZP/CZD/0163/18 Usługa kompleksowej profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” z zakresu medycyny pracy. Postępowanie PZP usługa kompleksowej profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” z zakresu medycyny pracy. 2018-11-13 10:30 --
ZP/CZD/0184/18 Dostawa odczynników do aparatu Phadia 100 Postępowanie PZP Dostawa odczynników do aparatu Phadia 100 2018-12-12 10:30 --
ZP/CZD/0170/18 Dostawa systemu kontenerowego wraz z wyposażeniem oraz pojemników transportowych do sprzętu anestezjologicznego Postępowanie PZP Pakiet nr 1 2018-11-16 10:30 --
ZP/CZD/0178/18 Dostawa ultrasonografu do badań z zakresu ginekologii dziecięcej Postępowanie PZP Dostawa ultrasonografu do badań z zakresu ginekologii dziecięcej 2018-11-30 10:30 --
ZP/CZD/0170/18 Dostawa systemu kontenerowego wraz z wyposażeniem oraz pojemników transportowych do sprzętu anestezjologicznego Postępowanie PZP Pakiet nr 2 2018-11-16 10:30 --
ZP/CZD/0181/18 Dostawa słodyczy Postępowanie PZP Dostawa słodyczy 2018-12-05 09:30 --
ZP/CZD/0164/18 Dostawa produktu leczniczego VEDOLIZUMABUM Postępowanie PZP Dostawa produktu leczniczego VEDOLIZUMABUM 2018-11-07 11:30 2018-11-15 10:51
CZD/DZP/18 Dostawa komputera test Wyłączone z PZP Dostawa komputera test 2018-11-07 10:00 2018-11-16 08:20
CZD/DZI/0005/18 Sukcesywna dostawa i montaż wykładzin podłogowych i ściennych w IPCZD Wyłączone z PZP Sukcesywna dostawa i montaż wykładzin podłogowych i ściennych w IPCZD 2018-12-05 10:30 2018-12-10 11:54
CZD/DZI/0002/19 Stała obsługa zapobiegawcza, konserwacyjna, regulacyjna oraz naprawa urządzeń gastronomicznych na terenie Kuchni Centralnej i w Bufetach Działu Żywienia w IPCZD Wyłączone z PZP Stała obsługa zapobiegawcza, konserwacyjna, regulacyjna oraz naprawa urządzeń gastronomicznych na terenie Kuchni Centralnej i w Bufetach Działu Żywienia w IPCZD 2019-02-19 12:00 2019-04-17 13:33
CZD/DZI/0003/19 Świadczenie usług w zakresie konserwacji stolarskich w IPCZD Wyłączone z PZP Świadczenie usług w zakresie konserwacji stolarskich w IPCZD 2019-02-19 12:00 2019-04-17 13:35
CZD/DZI/0004/19 Usługę polegająca na wykonywaniu przeglądów technicznych, konserwacji i napraw drzwi przeciwpożarowych wraz z osprzętem i wyposażeniem znajdujących się w budynkach w IPCZD. Wyłączone z PZP Usługę polegająca na wykonywaniu przeglądów technicznych, konserwacji i napraw drzwi przeciwpożarowych wraz z osprzętem i wyposażeniem znajdujących się w budynkach w IPCZD. 2019-03-18 12:00 2019-04-17 13:36
CZD/DZI/0005/19 Wykonanie i montaż systemu monitoringu temperatury w lodówce znajdującej się w Aptece IPCZD Wyłączone z PZP Wykonanie i montaż systemu monitoringu temperatury w lodówce znajdującej się w Aptece IPCZD 2019-03-27 23:59 2019-04-17 13:37
CZD/ADZ/0016/2019 Dostawa myjki ultradźwiękowej do modeli 3D Wyłączone z PZP Dostawa myjki ultradźwiękowej do modeli 3D 2019-05-23 10:00 2019-05-28 10:01
ZP/CZD/0153/20 Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz kuchennych ulegających biodegradacji – 4 pakiety Postępowanie PZP Pakiet 4 2020-09-30 10:30 2020-11-24 13:26
ZP/CZD/0153/20 Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz kuchennych ulegających biodegradacji – 4 pakiety Postępowanie PZP Pakiet 3 2020-09-30 10:30 2020-11-24 13:26
ZP/CZD/0153/20 Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz kuchennych ulegających biodegradacji – 4 pakiety Postępowanie PZP Pakiet 1 2020-09-30 10:30 2020-11-24 13:26
ZP/CZD/0153/20 Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz kuchennych ulegających biodegradacji – 4 pakiety Postępowanie PZP Pakiet 2 2020-09-30 10:30 2020-11-24 13:26
ZP/CZD/0156/20 Usługi w zakresie konserwacyjnych robót sanitarnych związanych z utrzymaniem w bieżącej sprawności technicznej budynków IPCZD znajdujących się w Warszawie przy Al. Dzieci Polskich 20 Postępowanie PZP Usługi w zakresie konserwacyjnych robót sanitarnych związanych z utrzymaniem w bieżącej sprawności technicznej budynków IPCZD znajdujących się w Warszawie przy Al. Dzieci Polskich 20 2020-11-16 10:30 2020-11-24 13:28

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa