Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 431  pokazuj  pozycji

ZP/CZD/027/24 ZP/CZD/027/24 DZIERŻAWA ANALIZATORA DO OZNACZEŃ IMMUNOCHEMICZNYCH, MONITOROWANIA STĘŻENIA LEKÓW I OKREŚLANIA ICH PARAMETRÓW FARMAKOKINETYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, KONTROLI I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH Postępowanie unijne Części: 1 2024-05-17 15:07
ZP/CZD/024/24 ZP/CZD/024/24 DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH – 8 PAKIETÓW Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2024-05-17 13:31
ZP/CZD/060/24 Dostawa i montaż kotłów warzelnych, kuchni elektrycznej wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych i podłączeniem instalacyjnym urządzeń oraz wcześniejszy demontaż istniejących urządzeń Postępowanie krajowe Części: 1 2024-05-15 10:45
ZP/CZD/062/24 ZP/CZD/062/24 Dostawa odczynników do badań z zastosowaniem technik biologii molekularnej i badań genetycznych – 5 pakietów Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5 2024-05-14 10:55
ZP/CZD/048/24 ZP/CZD/048/24 Modernizacja lądowiska celem dostosowania do obowiązujących przepisów oraz jej instalacji elektrycznej, oznakowania, konstrukcji budowlanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Postępowanie krajowe Części: 1 2024-05-10 09:41
ZP/CZD/029/24 ZP/CZD/029/24 Dostawa warzyw, nabiału, wody, soków i napojów - 4 pakiety Postępowanie unijne Części: 2 2024-05-09 12:17
ZP/CZD/030/24 ZP/CZD/030/24 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych – 9 pakietów. Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2024-05-09 12:05
ZP/CZD/058/24 ZP/CZD/058/24 Dostawa odczynników i szkiełek produkcji firmy Agilent Technologies do mikromacierzy firmy Roche Diagnostics GMBH oraz innych odczynników produkcji firmy Agilent Technologies, Dako i Zeta Corp - lub równoważnych – 3 pakiety Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2024-05-09 11:38
ZP/CZD/053/24 ZP/CZD/053/24 Dostawa odczynników mikrobiologicznych i zestawów transportowych z podłożami do systemu automatycznej analizy mikrobiologicznej WASP Postępowanie krajowe Części: 1 2024-05-08 15:18
ZP/CZD/037/24 ZP/CZD/037/24 Dostawa produktów leczniczych, immunoglobuliny dożylnej oraz produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych - 10 pakietów Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2024-05-08 10:29
ZP/CZD/054/24 ZP/CZD/054/24 Dostawa produktu leczniczego Sirolimus 1mg/ml (Rapamune lub równoważny) do stosowania w niekomercyjnym badaniu klinicznym RaRE-TS Postępowanie krajowe Części: 1 2024-05-07 11:13
ZP/CZD/034/24 ZP/CZD/034/24 Dostawa produktu leczniczego Nusinersenum Postępowanie unijne Części: 1 2024-04-29 11:44
ZP/CZD/028/24 ZP/CZD/028/24 Dzierżawa dwóch analizatorów biochemiczno-immunochemicznych głównego i pomocniczego (backup) wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, płynów systemowych, akcesoriów i materiałów kontrolnych niezbędnych do wykonywania badań z zakresu biochemii i immunochemii w surowicy i moczu. Postępowanie unijne Części: 1 2024-04-25 11:00
ZP/CZD/047/24 ZP/CZD/047/24 Dzierżawa urządzenia do izolacji kwasów nukleinowych i składania reakcji PCR w czasie rzeczywistym wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, (...) do wykonania określonych oznaczeń Postępowanie krajowe Części: 1 2024-04-24 14:35
ZP/CZD/050/24 ZP/CZD/050/24 ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB STWORZENIA BIOBANKU i PEDIATRYCZNEGO CENTRUM MEDYCYNY CYFROWEJ na terenie Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Postępowanie krajowe Części: 1 2024-04-23 13:09
ZP/CZD/029/24 ZP/CZD/029/24 Dostawa warzyw, nabiału, wody, soków i napojów - 4 pakiety Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4 2024-04-22 15:08
ZP/CZD/019/24 ZP/CZD/019/24 Dostawa osprzętu do aparatów medycznych – 5 pakietów Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5 2024-04-19 11:14
ZP/CZD/049/24 ZP/CZD/049/24 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK BIOLOGII MOLEKULARNEJ I BADAŃ GENETYCZNYCH – 5 PAKIETÓW Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5 2024-04-12 12:40
ZP/CZD/012/24 ZP/CZD/012/24 Dostawa odczynników diagnostycznych specjalistycznych – 14 pakietów Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 2024-04-09 10:04
ZP/CZD/046/24 ZP/CZD/046/24 Dostawa odczynników i szkiełek produkcji firmy Agilent Technologies do mikromacierzy firmy Roche Diagnostics GMBH oraz innych odczynników produkcji firmy Agilent Technologies, Dako i Zeta Corp - lub równoważnych – 3 pakiety Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2024-04-08 10:39
ZP/CZD/031/24 ZP/CZD/031/24 Nadzór autorski i serwis systemu szpitalnego klasy HIS Postępowanie unijne Części: 1 2024-04-08 10:17
ZP/CZD/017/24 ZP/CZD/017/24 Dostawa produktu leczniczego burosumabum. Postępowanie unijne Części: 1 2024-04-08 10:01
ZP/CZD/041/24 ZP/CZD/041/24 Dostawa i montaż kotłów warzelnych, kuchni elektrycznej wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych i podłączeniem instalacyjnym urządzeń oraz wcześniejszy demontaż istniejących urządzeń Postępowanie krajowe Części: 1 2024-04-08 09:56
ZP/CZD/044/24 ZP/CZD/044/24 DOSTAWA produktu leczniczego SIROLIMUS 1mg/ml (Rapamune lub równoważny) oraz surowca farmaceutycznego Olej lniany do stosowania w niekomercyjnym badaniu klinicznym RaRE-TS – 2 pakiety Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2024-04-05 11:11
ZP/CZD/022/24 ZP/CZD/022/24 Modernizacja i doposażenie infrastruktury strategicznej w IPCZD – Zaprojektowanie i wykonanie instalacji poczty pneumatycznej – Budynek Centrum Psychiatrii i Onkologii dla dzieci i Młodzieży realizowanych w ramach Funduszu Medycznego Postępowanie krajowe Części: 1 2024-04-03 15:34

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa