Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 28  pokazuj  pozycji

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii - 21 pakietów ZP/CZD/055/22 Postępowanie krajowe Części: 3, 4, 5, 6, 7, 12, 16, 17 2022-05-23 13:23
Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii - 21 pakietów ZP/CZD/055/22 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 2022-05-23 12:25
Dostawa artykułów czystościowych - 13 pakietów ZP/CZD/051/22 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 2022-05-23 10:05
Dostawa narzędzi do laparoskopii ZP/CZD/059/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-20 10:20
Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych - 3 pakiety ZP/CZD/018/22 Postępowanie unijne Części: 2 2022-05-19 14:24
ZP/CZD/047/22 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji, papieru toaletowego i ręczników papierowych - 2 pakiety ZP/CZD/047/22 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-05-18 14:40
ZP/CZD/037/22 Dostawa produktów sypkich. ZP/CZD/037/22 Postępowanie unijne Części: 1 2022-05-18 10:17
Dostawa produktu leczniczego RISDIPLAMUM ZP/CZD/042/22 Postępowanie unijne Części: 1 2022-05-12 15:03
Dostawa artykułów biurowych - 2 pakiety ZP/CZD/058/22 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-05-10 15:15
DOSTAWA WORKÓW FOLIOWYCH I WYROBÓW Z FOLII ZP/CZD/036/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-29 10:03
Dostawa testów do wykrywania kwasów nukleinowych dla różnych patogenów wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego systemu zamkniętego multipleks PCR do diagnostyki molekularnej ZP/CZD/021/ 22 Postępowanie unijne Części: 1 2022-04-28 12:26
Jednorazowa dostawa papieru ksero A4 ZP/CZD/057/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-28 11:57
Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych - 3 pakiety ZP/CZD/018/22 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3 2022-04-26 10:54
ZP/CZD/034/22 Dostawa odczynników do aparatu Phadia 100 producenta Phadia AB. ZP/CZD/034/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-22 08:13
ZP/CZD/035/22 Dostawa zestawów do pobierania, przechowywania i transportu materiału klinicznego ZP/CZD/035/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-21 15:09
Rozbudowa istniejącego systemu SSP w budynku "A" na terenie Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka". CZD/DZI/012/2021 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2021-10-07 13:43
Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz kuchennych ulegających biodegradacji – 4 pakiety ZP/CZD/0153/20 Postępowanie PZP Części: 1, 2, 3, 4 2020-11-24 13:26
Usługi w zakresie konserwacyjnych robót sanitarnych związanych z utrzymaniem w bieżącej sprawności technicznej budynków IPCZD znajdujących się w Warszawie przy Al. Dzieci Polskich 20 ZP/CZD/0156/20 Postępowanie PZP Części: 1 2020-11-19 15:30
Dostawa myjki ultradźwiękowej do modeli 3D CZD/ADZ/0016/2019 Wyłączone z PZP Części: 1 2019-05-28 09:59
Dostawa odczynników do aparatu Phadia 100 ZP/CZD/0184/18 Postępowanie PZP Części: 1 2018-12-18 12:41
Dostawa ultrasonografu do badań z zakresu ginekologii dziecięcej ZP/CZD/0178/18 Postępowanie PZP Części: 1 2018-12-17 12:39
Dostawa żelu do endoskopowego ostrzykiwania ujść moczowodowych i igieł do ostrzyknięć ZP/CZD/0179/18 Postępowanie PZP Części: 1 2018-12-14 12:36
Dostawa słodyczy ZP/CZD/0181/18 Postępowanie PZP Części: 1 2018-12-14 10:36
usługa kompleksowej profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” z zakresu medycyny pracy. ZP/CZD/0163/18 Postępowanie PZP Części: 1 2018-11-30 15:01
Dostawa systemu kontenerowego wraz z wyposażeniem oraz pojemników transportowych do sprzętu anestezjologicznego ZP/CZD/0170/18 Postępowanie PZP Części: 2 2018-11-30 14:30

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa