Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 494  pokazuj  pozycji

ZP/CZD/073/24 ZP/CZD/073/24 DOSTAWA PRODUKTU LECZNICZEGO ODEVIXIBATUM Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-05-10 2024-05-20 08:50 --
ZP/CZD/066/24 ZP/CZD/066/24 Dzierżawa analizatora do oznaczeń immunochemicznych w kierunku zakażeń wirusowych wraz z zakupem odczynników i materiałów zużywalnych Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-05-10 2024-05-20 08:50 --
ZP/CZD/064/24 ZP/CZD/064/24 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH – 2 pakiety Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-04-25 2024-05-08 08:50 --
ZP/CZD/063/24 ZP/CZD/063/24 ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB STWORZENIA BIOBANKU i PEDIATRYCZNEGO CENTRUM MEDYCYNY CYFROWEJ na terenie Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-04-23 2024-05-10 08:50 --
ZP/CZD/059/24 ZP/CZD/059/24 DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH – 25 PAKIETÓW Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-04-19 2024-05-20 08:50 --
ZP/CZD/056/24 ZP/CZD/056/24 Dostawa strzykawek do żywienia dojelitowego - 6 pakietów Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-04-18 2024-05-10 10:50 --
ZP/CZD/057/24 ZP/CZD/057/24 Dostawa produktów leczniczych oraz produktów leczniczych i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego kupowanych w ramach importu docelowego – 25 pakietów. Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-04-12 2024-05-13 08:50 --
ZP/CZD/060/24 Dostawa i montaż kotłów warzelnych, kuchni elektrycznej wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych i podłączeniem instalacyjnym urządzeń oraz wcześniejszy demontaż istniejących urządzeń Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-04-11 2024-04-23 08:50 --
ZP/CZD/053/24 ZP/CZD/053/24 Dostawa odczynników mikrobiologicznych i zestawów transportowych z podłożami do systemu automatycznej analizy mikrobiologicznej WASP Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-04-09 2024-04-22 08:50 --
ZP/CZD/052/24 ZP/CZD/052/24 DOSTAWA PODŁOŻY DO SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ ANALIZY MIKROBIOLOGICZNEJ WASP – 2 pakiety Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-04-08 2024-05-07 08:50 --
ZP/CZD/051/24 ZP/CZD/051/24 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących – 2 pakiety. Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-04-04 2024-04-17 08:50 --
ZP/CZD/048/24 ZP/CZD/048/24 Modernizacja lądowiska celem dostosowania do obowiązujących przepisów oraz jej instalacji elektrycznej, oznakowania, konstrukcji budowlanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-03-29 2024-04-19 08:50 --
ZP/CZD/035/24 ZP/CZD/035/24 Dostawa zestawów do drenażu klatki piersiowej Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-29 2024-04-09 09:50 --
ZP/CZD/045/24 ZP/CZD/045/24 Dostawa preparatów do żywienia doustnego i enteralnego Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-03-26 2024-04-25 08:50 --
ZP/CZD/043/24 ZP/CZD/043/24 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH DIAGNOSTYCZNYCH, TESTÓW, PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DEDYKOWANYCH DO APARATU BD BACTECFX, BD PHOENIX ORAZ DO SPEKTROMETRU MASOWEGO MALDI-TOF – 2 PAKIETY Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-03-26 2024-04-26 08:50 --
ZP/CZD/030/24 ZP/CZD/030/24 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych – 9 pakietów. Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-03-22 2024-04-22 08:50 --
ZP/CZD/040/24 ZP/CZD/040/24 Dostawa sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku - 5 pakietów Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-03-21 2024-05-07 08:50 --
ZP/CZD/033/24 ZP/CZD/033/24 Dostawa materiałów medycznych dedykowanych do wstrzykiwaczy kontrastu oraz dyspendera w komorze laminarnej – 6 pakietów. Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-20 2024-04-03 08:50 --
ZP/CZD/036/24 ZP/CZD/036/24 Modernizacja i doposażenie infrastruktury strategicznej w IPCZD – Dostawa i wymiana urządzeń dźwigowych w budynkach Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-03-18 2024-04-26 08:50 --
ZP/CZD/024/24 ZP/CZD/024/24 DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH – 8 PAKIETÓW Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-03-13 2024-04-12 08:50 --
ZP/CZD/037/24 ZP/CZD/037/24 Dostawa produktów leczniczych, immunoglobuliny dożylnej oraz produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych - 10 pakietów Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-03-13 2024-04-12 08:50 --
ZP/CZD/027/24 ZP/CZD/027/24 DZIERŻAWA ANALIZATORA DO OZNACZEŃ IMMUNOCHEMICZNYCH, MONITOROWANIA STĘŻENIA LEKÓW I OKREŚLANIA ICH PARAMETRÓW FARMAKOKINETYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, KONTROLI I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-03-12 2024-04-19 08:50 --
CZD/DSI/0002/24 Serwis i aktualizacje systemu do obsługi zgłoszeń ManageEngine ServiceDesk Plus" Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Konkurs Ograniczony jednoetapowy -- 2024-03-07 2024-03-14 15:00 --
ZP/CZD/029/24 ZP/CZD/029/24 Dostawa warzyw, nabiału, wody, soków i napojów - 4 pakiety Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-03-01 2024-04-03 08:50 --
ZP/CZD/023/24 ZP/CZD/023/24 Modernizacja i doposażenie infrastruktury strategicznej w IPCZD- Rozbudowa, przebudowa i modernizacja apteki szpitalnej w budynkach F oraz G Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie" w trybie „zaprojektuj i wybuduj” realizowanych w ramach Funduszu Medycznego. Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2024-03-01 2024-05-10 08:50 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa