Lista postępowań PZP

Pozycje 1-11 z 11  pokazuj  pozycji

ZP/CZD/042/22 Dostawa produktu leczniczego RISDIPLAMUM Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-01 2022-04-29 08:30 --
ZP/CZD/036/22 DOSTAWA WORKÓW FOLIOWYCH I WYROBÓW Z FOLII Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-23 2022-04-01 08:30 --
ZP/CZD/033/22 ZP/CZD/033/22 DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH – 2 pakiety Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-15 2022-03-23 09:30 2022-04-20
ZP/CZD/163/21 Dostawa artykułów biurowych, papieru do drukarek, faksów, kserokopiarek – 2 pakiety Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-14 2021-12-28 09:30 --
ZP/CZD/077/21 Dostawa produktu leczniczego oraz surowca farmaceutycznego stosowanych w ramach niekomercyjnego badania klinicznego EMPATia - 2 pakiety Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-14 2021-07-16 09:30 --
ZP/CZD/015/21 Wykonanie miejsc parkingowych w Instytucie ”Pomnik-Centrum Zdrowia” – w trybie ”zaprojektuj i wybuduj” Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-03-15 2021-04-01 09:00 2021-03-29
ZP/CZD/0156/20 Usługi w zakresie konserwacyjnych robót sanitarnych związanych z utrzymaniem w bieżącej sprawności technicznej budynków IPCZD znajdujących się w Warszawie przy Al. Dzieci Polskich 20 Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-14 2020-11-16 10:30 2020-11-24
ZP/CZD/0153/20 Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz kuchennych ulegających biodegradacji – 4 pakiety Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-22 2020-09-30 10:30 2020-11-24
ZP/CZD/0184/18 Dostawa odczynników do aparatu Phadia 100 Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2018-12-04 2018-12-12 10:30 --
ZP/CZD/0165/18 Usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych oraz odpadów niebezpiecznych Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2018-11-07 2018-11-19 09:30 2018-11-30
ZP/CZD/0164/18 Dostawa produktu leczniczego VEDOLIZUMABUM Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2018-10-30 2018-11-07 11:30 2018-11-15

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa