Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 187  pokazuj  pozycji

ZP/CZD/049/23 ZP/CZD/049/23 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji, papieru toaletowego i ręczników papierowych – 2 pakiety. Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-05 2023-04-19 08:50 2023-05-25
ZP/CZD/043/23 ZP/CZD/043/23 Dostawa odczynników i szkiełek produkcji firmy Agilent Technologies do mikromacierzy firmy Roche Diagnostics GMBH oraz innych odczynników produkcji firmy Agilent Technologies, Dako i Zeta Corp lub równoważne - 3 pakiety. Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-03 2023-04-13 08:50 2023-05-25
ZP/CZD/048/23 ZP/CZD/048/23 DOSTAWA PRZECIWCIAŁ I ODCZYNNIKÓW DO CYTOMETRII FIRMY BECTON DICKINSON I BIOLEGEND LUB RÓWNOWAŻNE – 2 pakiety Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-03 2023-04-19 08:50 --
ZP/CZD/035/23 ZP/CZD/035/23 Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora umożliwiającego oznaczanie metodą automatyczną chemiluminescencyjną stężenia wymienionych analitów Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-22 2023-03-31 08:50 2023-05-12
ZP/CZD/037/23 Jednorazowa dostawa papieru ksero ZP/CZD/037/23 Jednorazowa dostawa papieru ksero Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-17 2023-03-27 08:50 2023-05-09
ZP/CZD/027/23 ZP/CZD/027/23 Dostawa nusinersenum oraz kwasu kargluminowego - 2 pakiety Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-14 2023-04-14 08:50 2023-05-29
ZP/CZD/028/23 ZP/CZD/028/23 Dostawa jednorazowych łopatek laryngologicznych typu Miller i Macintosh Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-08 2023-03-16 08:50 2023-04-12
ZP/CZD/024/23 ZP/CZD/024/23 Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-08 2023-03-17 08:50 2023-04-24
ZP/CZD/020/23 ZP/CZD/020/23 Usługa drobnych robót gazowniczych w branży gazowniczej Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-02 2023-03-10 08:30 2023-04-24
ZP/CZD/021/23 ZP/CZD/021/23 Dostawa odczynników do aparatu Phadia 100 Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-02 2023-03-10 08:50 2023-04-18
ZP/CZD/018/23 ZP/CZD/018/23 Usługa utrzymania czystości i wykonywania zabiegów sanitarnych w pomieszczeniach szpitalnych, transportu wewnątrzszpitalnego, usługa gospodarcza oraz inne czynności pomocnicze wykonywane na rzecz pacjentów w pomieszczeniach należących do IPCZD. Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-02-24 2023-03-28 08:50 --
ZP/CZD/017/23 ZP/CZD/017/23 DOSTAWA KORKÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Z ALKOHOLEM Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-20 2023-03-07 08:50 2023-03-28
ZP/CZD/016/23 ZP/CZD/016/23 Dostawa produktów leczniczych, wyrobu medycznego oraz produktów leczniczych i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego kupowanych w ramach importu docelowego – 10 pakietów Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-15 2023-03-13 08:50 2023-04-19
ZP/CZD/014/23 Nadzór autorski i serwis systemu szpitalnego klasy HIS Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-02-14 2023-03-13 08:50 2023-03-29
ZP/CZD/009/23 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DIAGNOSTYCZNYCH SPECJALISTYCZNYCH – 4 pakiety Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-13 2023-03-13 08:50 2023-04-24
ZP/CZD/012/23 DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH – 3 pakiety Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-13 2023-03-14 08:50 2023-05-04
ZP/CZD/015/23 DOSTAWA DEFIBRYLATORÓW Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-10 2023-02-28 08:50 2023-04-19
ZP/CZD/011/23 ZP/CZD/011/23 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO ILOŚCIOWEGO I JAKOŚCIOWEGO OZNACZANIA DNA I RNA PATOGENÓW METODĄ REAL-TIME PCR Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-08 2023-02-16 08:50 2023-03-23
ZP/CZD/010/23 Dostawa zestawów do podaży diet. Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-08 2023-03-13 08:50 2023-04-28
ZP/CZD/008/23 DOSTAWA PRODUKTÓW SYPKICH,PRZYPRAW, PRODUKTÓW BEZGLUTENOWYCH – 3 PAKIETY Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-02 2023-02-15 08:50 2023-03-15
ZP/CZD/005/23 USŁUGA STAŁEJ KONSERWACJI I NAPRAWY URZĄDZEŃ STERYLIZACYJNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W IPCZD Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-02 2023-02-10 08:50 2023-03-08
ZP/CZD/002/23 Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów (głównego oraz backup) do oznaczania stężenia następującego pakietu analitów: 25OHD, 1,25(OH)2D, hGH, IGF-1, IGFBP-3, renina, 17-OHP, Infliximab, Adalimumab, Ustekinumab, Vedolizumab, anty-Infliximab, anty-Adalimumab, anty-Ustekinumab, anty-Vedolizumab Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-27 2023-02-23 08:30 2023-03-20
ZP/CZD/007/23 ZP/CZD/007/23 Dostawa wody, soków, napojów, mrożonek, słodyczy – 4 pakiety. Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-27 2023-02-27 08:50 2023-04-28
ZP/CZD/004/23 ZP/CZD/004/23 Obsługa zapobiegawcza, konserwacyjna, regulacyjna urządzeń i instalacji w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej znajdujących się w IPCZD. Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-23 2023-02-20 08:50 2023-03-22
ZP/CZD/001/23 ZP/CZD/001/23 Dostawa hemofiltrów i oksygenatorów z oprzyrządowaniem – 10 pakietów Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-23 2023-02-20 08:50 2023-05-05

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa