Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 341  pokazuj  pozycji

ZP/CZD/062/24 ZP/CZD/062/24 Dostawa odczynników do badań z zastosowaniem technik biologii molekularnej i badań genetycznych – 5 pakietów Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-04-26 2024-05-10 08:50 2024-05-16
ZP/CZD/058/24 ZP/CZD/058/24 Dostawa odczynników i szkiełek produkcji firmy Agilent Technologies do mikromacierzy firmy Roche Diagnostics GMBH oraz innych odczynników produkcji firmy Agilent Technologies, Dako i Zeta Corp - lub równoważnych – 3 pakiety Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-04-10 2024-04-19 08:50 2024-05-15
ZP/CZD/054/24 ZP/CZD/054/24 Dostawa produktu leczniczego Sirolimus 1mg/ml (Rapamune lub równoważny) do stosowania w niekomercyjnym badaniu klinicznym RaRE-TS Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-04-03 2024-04-11 08:50 2024-05-20
ZP/CZD/050/24 ZP/CZD/050/24 ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB STWORZENIA BIOBANKU i PEDIATRYCZNEGO CENTRUM MEDYCYNY CYFROWEJ na terenie Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-03-28 2024-04-17 08:50 2024-04-24
ZP/CZD/049/24 ZP/CZD/049/24 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK BIOLOGII MOLEKULARNEJ I BADAŃ GENETYCZNYCH – 5 PAKIETÓW Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-28 2024-04-08 08:50 2024-04-17
ZP/CZD/046/24 ZP/CZD/046/24 Dostawa odczynników i szkiełek produkcji firmy Agilent Technologies do mikromacierzy firmy Roche Diagnostics GMBH oraz innych odczynników produkcji firmy Agilent Technologies, Dako i Zeta Corp - lub równoważnych – 3 pakiety Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-27 2024-04-05 08:50 2024-04-08
ZP/CZD/047/24 ZP/CZD/047/24 Dzierżawa urządzenia do izolacji kwasów nukleinowych i składania reakcji PCR w czasie rzeczywistym wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, (...) do wykonania określonych oznaczeń Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-25 2024-04-05 08:50 2024-04-30
ZP/CZD/041/24 ZP/CZD/041/24 Dostawa i montaż kotłów warzelnych, kuchni elektrycznej wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych i podłączeniem instalacyjnym urządzeń oraz wcześniejszy demontaż istniejących urządzeń Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-20 2024-04-04 08:50 2024-04-09
ZP/CZD/044/24 ZP/CZD/044/24 DOSTAWA produktu leczniczego SIROLIMUS 1mg/ml (Rapamune lub równoważny) oraz surowca farmaceutycznego Olej lniany do stosowania w niekomercyjnym badaniu klinicznym RaRE-TS – 2 pakiety Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-19 2024-03-28 08:50 2024-04-15
ZP/CZD/034/24 ZP/CZD/034/24 Dostawa produktu leczniczego Nusinersenum Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-03-13 2024-04-12 08:50 2024-05-15
ZP/CZD/039/24 ZP/CZD/039/24 DOSTAWA BUTELEK DO KARMIENIA ORAZ SMOCZKÓW I GRYZACZKÓW DLA NIEMOWLĄT Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-12 2024-03-22 08:50 2024-04-09
ZP/CZD/038/24 ZP/CZD/038/24 Dostawa preparatów do żywienia niemowląt zawierających hydrolizat białka kazeiny. Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-11 2024-03-19 08:50 2024-04-11
ZP/CZD/032/24 ZP/CZD/032/24 Dostawa worków foliowych i wyrobów z folii Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-03-06 2024-03-15 09:50 2024-03-28
ZP/CZD/028/24 ZP/CZD/028/24 Dzierżawa dwóch analizatorów biochemiczno-immunochemicznych głównego i pomocniczego (backup) wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, płynów systemowych, akcesoriów i materiałów kontrolnych niezbędnych do wykonywania badań z zakresu biochemii i immunochemii w surowicy i moczu. Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-03-04 2024-04-09 08:50 2024-05-06
ZP/CZD/031/24 ZP/CZD/031/24 Nadzór autorski i serwis systemu szpitalnego klasy HIS Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-03-04 2024-04-02 08:50 2024-04-25
ZP/CZD/025/24 ZP/CZD/025/24 Dostawa zestawów do oznaczania przeciwciał wraz z dzierżawą aparatu do przeprowadzenia oznaczeń metodą immunoblot Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-29 2024-03-11 08:50 2024-04-02
ZP/CZD/026/24 ZP/CZD/026/24 Dostawa testów do wykrywania kwasów nukleinowych dla różnych patogenów do automatycznego systemu zamkniętego PCR typ FilmArray, model TORCH 2 do diagnostyki molekularnej Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-28 2024-03-08 08:50 2024-03-29
ZP/CZD/014/24 ZP/CZD/014/24 Dostawa płynu do perfuzji i przechowywania narządów przeznaczonych do transplantacji Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-22 2024-03-01 08:50 2024-04-03
ZP/CZD/015/24 ZP/CZD/015/24 DOSTAWA JEDNORAZOWYCH PRZYRZĄDÓW DO DŁUGOTRWAŁEGO ASPIROWANIA LEKÓW I TRANSFERU LEKÓW CYTOTOKSYCZNYCH ORAZ WYROBÓW DO UŻYTKU APTECZNEGO – 2 pakiety Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-21 2024-03-07 08:50 2024-04-10
ZP/CZD/022/24 ZP/CZD/022/24 Modernizacja i doposażenie infrastruktury strategicznej w IPCZD – Zaprojektowanie i wykonanie instalacji poczty pneumatycznej – Budynek Centrum Psychiatrii i Onkologii dla dzieci i Młodzieży realizowanych w ramach Funduszu Medycznego Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-02-21 2024-03-13 08:50 2024-04-12
ZP/CZD/021/24 ZP/CZD/021/24 DZIERŻAWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU DO ANALIZY MOCZU, ZŁOŻONEGO Z 2 MODUŁÓW, WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, PŁYNÓW SYSTEMOWYCH, AKCESORIÓW I MATERIAŁÓW KONTROLNYCH Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-20 2024-02-29 08:50 2024-04-05
ZP/CZD/019/24 ZP/CZD/019/24 Dostawa osprzętu do aparatów medycznych – 5 pakietów Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-20 2024-03-26 08:50 2024-05-06
ZP/CZD/017/24 ZP/CZD/017/24 Dostawa produktu leczniczego burosumabum. Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-19 2024-03-18 08:50 2024-05-02
ZP/CZD/011/24 ZP/CZD/011/24 Dzierżawa automatycznego analizatora wykonującego testy metodą immunonefelometryczną wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych do oznaczania specyficznych białek w surowicy, moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym. Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-19 2024-03-21 08:50 2024-04-19
ZP/CZD/009/24 ZP/CZD/009/24 Dzierżawa analizatora do wykonania oznaczeń parametrów krytycznych wraz zakupem odczynników, materiałów kontrolnych i akcesoriów zużywalnych Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-19 2024-02-27 08:50 2024-03-25

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa