Lista postępowań PZP

Pozycje 1-13 z 13  pokazuj  pozycji

ZP/CZD/064/23 ZP/CZD/064/23 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i urządzeń laboratoryjnych - 7 pakietów. Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-16 2023-06-02 08:50 --
ZP/CZD/057/23 ZP/CZD/057/23 Dostawa osprzętu do aparatów medycznych – 6 pakietów Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-28 2023-06-07 08:50 --
ZP/CZD/074/23 Dostawa sprzętu komputerowego - 11 pakietów Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-30 2023-06-09 08:50 --
ZP/CZD/079/23 ZP/CZD/079/23 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do oznaczania kalprotektyny. Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-31 2023-06-12 08:50 --
ZP/CZD/068/23 ZP/CZD/068/23 Dostawa mięsa i nabiału - 2 pakiety Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-16 2023-06-12 08:50 --
ZP/CZD/062/23 ZP/CZD/062/23 Dostawa sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku – 2 pakiety Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-16 2023-06-12 08:50 --
ZP/CZD/076/23 ZP/CZD/076/23 Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Transplantacji Narządów – Dziecięce Centrum Transplantacji w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka“ w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-05-24 2023-06-12 11:50 --
ZP/CZD/066/23 ZP/CZD/066/23 Dostawa wyrobów medycznych do przygotowywania mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dzierżawą mieszalników - 2 pakiety Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-12 2023-06-14 08:50 --
ZP/CZD/067/23 ZP/CZD/067/23 Obsługa serwisowa aparatury medycznej – 24 pakiety Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-05-19 2023-06-15 08:50 --
ZP/CZD/071/23 ZP/CZD/071/23 Dostawa immunoglobuliny stosowanej w ramach programów lekowych - 3 pakiety Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-19 2023-06-15 08:50 --
ZP/CZD/069/23 ZP/CZD/069/23 Obsługa serwisowa aparatury medycznej – 26 pakietów Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-05-22 2023-06-19 08:50 --
ZP/CZD/072/23 ZP/CZD/072/23 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie - 4 pakiety Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-05-24 2023-06-19 08:50 --
ZP/CZD/070/23 ZP/CZD/070/23 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, produktów leczniczych kupowanych w ramach importu docelowego – 33 pakiety Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-26 2023-06-23 08:50 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa